Torontofestivalen 2009 ønsker velkommen

Publisert 21. januar 2009:

Den canadiske samfunnsaktivisten Frank Saptel har tatt initiativet til en egen
arbeiderfilmfestival i Canada (CLiFF) i november 2009. – Tiltaket er møtt med stor
entusiasme, forteller Saptel i et e-post-intervju med Arbeiderfilm.no.

– Overalt møter vi folk som mener ”det var på høy tid”, ”for en god idé” etc., sier Saptel
om initiativet der han får drahjelp fra entusiaster over hele landet.

Saptel kaller eiersammensetningen og maktkonsentrasjonen i media ”en stor utfordring
for arbeiderbevegelsen”.
– Historier fra arbeidsfolk må høres. Og synes. Og finnes det noen bedre metode for dette
enn gjennom film og video, spør Saptel retorisk.
– Det er vår tur til å fortelle våre historier. Fortelle om våre seire, og hva arbeidsfolk har
gått gjennom. Når vi forteller våre egne historier har vi alt å vinne. Kapitalmakten i landet
har fått for lett spill i media, fastslår Saptel.

Hvilke filmer skal dere vise?
– Vi har en komité som arbeider med dette, og som snart er i gang med sitt arbeid. Så langt
har vi ca. 40 filmer inne til vurdering. Vi ønsker filmer fra både profesjonelle, amatører og
studenter. Alle sjangere vil vurderes. I første rekke skal filmene vises under festivalen i
Toronto (22. – 29. november), men i tillegg skal de etter planen settes opp flere titalls steder
i landets ti provinser og tre territorier.
– Filmene om arbeidere og arbeidsliv skal følges opp av diskusjoner og seminarer.
Initiativtakeren håper dette vil skape større debatt om arbeidsliv. Både historisk
arbeiderfilm og produksjoner av nyere dato er aktuelle for Toronto-festivalen.

Saptel ønsker en festival som skal være åpen for ulike filmuttrykk fra arbeidslivet. Opptak gjort med både video- og mobilkamera er aktuelle.

Står det noen politiske partier eller organisasjoner bak initiativet?
– Nei, men vi får økonomisk støtte fra både enkeltpersoner og fagforbund (International
Association of Machinists and Aerospace Workers).

På hvilken måte kan en norsk arbeiderfilmfestival samarbeide med den canadiske?
– Vi er veldig glad for at dere kontaktet oss. Dette er første steg. CLiFF bygger opp en
database over canadiske arbeiderfilmer som skal gjøres tilgjengelig, og dette regner jeg
med også dere vil gjøre. Dette gjør det mulig å utveksle film. Hvorfor ikke vise canadisk
arbeiderfilm i Norge, eller norsk arbeiderfilm i Canada. Arbeidslivet strekker seg over hav
og kontinenter, sier Saptel.

Hvordan definerer dere arbeiderfilm?
– Dette er kanskje det vanskeligste spørsmålet. Jeg vet at flere tilsvarende festivaler lar
begrepet betegne ”filmer med arbeidertema”. Dette er vidt, men ligger nok nærmest vår
festival. ”The world of work and those who do it”, er vårt utgangspunkt. Vi er ikke
interessert i arbeidsforholdene til den daglige lederen eller direktøren. Vi vil dokumentere
vanlige arbeidsfolks hverdag. Vi er åpne for selve definisjonen av arbeid – og arbeiderfilm,
sier Frank Saptel til Arbeiderfilm.no.

Tekst: Morten Stenseng Gulbrandsen

This entry was posted in arbeiderfilm. Bookmark the permalink.

Comments are closed.