Spennende program under festivalen i Genéve

Publisert 11. juni 2009:

Fagforeninger bruker i stadig større grad film og video for å forklare problemstillinger
og kommunisere med sine medlemmer. 16. juni arrangeres den tredje
arbeiderkortfilmfestivalen i Genéve. Festivalen presenterer filmer laget av, for og om
fagforeninger og arbeidsfolk. Årets festival presenterer 14 filmer på tema som
organisering, usikkerhet i arbeidsmarkedet, utnytting og kampen for rettigheter og
likebehandling.

Festivalen arrangeres førstkommende tirsdag i Grütli Theatre, Rue du General-Dufour 16,
i Genéve, og varer fra klokken syv til ti på kvelden.

Om filmene:

”Mittal’s Gain, Workers’ Pain”
Belgia, 2009 (8 minutter)
Filmen er en del av en serie som setter søkelys på utfordringene som den europeiske
metallarbeiderføderasjonen står overfor, og viser hvorfor arbeidere må stå sammen for å
bekjempe disse utfordringene.

”Organising QW”
Chile og Peru (5.30 minutter)
UNI Graphical har siden 2002 kjempet for en global avtale på arbeidernes rettigheter med
det multinasjonale selskapet Quebecor World. Fagforeninger verden over kjemper for at
selskapet skal respektere ILO-konvensjoner. Filmen følger denne kampen.

”Women at Work”
ITUC, Global , 2009 (1.27 minutter)
Film lansert i mars av ITUC (the International Trade Union Confederation).

“No to Child Labour, Yes to Education: Teachers’ unions working to prevent school
dropouts”
Marokko, 2008 (9.45 minutter)
Barnearbeid er en av de største utfordringene for Education International’s målsetting om
en verden der alle barn har tilgang på gratis offentlig skole med god kvalitet. I Marokko,
der flere tusen barn årlig må droppe ut av skolen for å støtte familien økonomisk, har
forbundet Syndicat national de L’Enseignement (SNE) hatt suksess med bekjempelse av
barnearbeid og holde barn i skolen. Filmen følger Sara som ble tvunget til arbeid siden
familien ikke lenger kunne forsørge henne. Ved hjelp av SNE er Sara nå tilbake i skolen
der hun jobber hardt for å oppnå sin drøm om å bli barnelege.

”Stand Up for Journalism”
Global (3.32 minutter)
Verdensomfattende kutt på arbeidsmarkedet og svekkede budsjetter representerer en
alvorlig utfordring for media, og øker presset på journalister og andre mediearbeidere.
Dette truer med å svekke standarden på nyheter og informasjon. Filmen er en del av en
kampanje fra International Federation of Journalists som krever at medieeiere stanser
utviklingen av lønnskutt og jobbkutt med færre ressurser og svekket kvalitet som resultat.

”Nursing in Britain”
Storbritannia, 2008 (7 minutter)
To av fire historier om arbeidere i helsevesenet med innvandrerbakgrunn. Filmen viser
hvordan denne arbeidsgruppen tilfører ressurser til helsevesenet, og belyser samtidig
forholdet mellom arbeidet de utfører i Storbritannia og livet de har lagt bak seg i landet de
kom fra.

”Jaan Hai To Jahan Hai”
India (19 minutter)
En film på HMS-tematikk som brukes av det indiske gruvearbeiderforbundet for
utdanning av gruvearbeidere om farene ved ikke å følge regler om helse og sikkerhet.
Filmen har benyttet det lokale språket, tradisjonelle tema og innslag av underholdning i
produksjonen av denne filmen.

”Union Roadshow: Organising EPZ workers in Indonesia.”
Indonesia, 2009 (10 minutter)
Filmen omhandler problemer fagforbund har med organisering av arbeidere med
motstand fra både selskaper og regjeringer, og hvordan indonesiske fagforeninger har
vært i stand til å hjelpe arbeidere fra korttidskontrakter til permanent arbeid.

”It’s An Attack”
USA/Global, 2008 (7.32 minutter)
Filmen setter søkelys på angrep på arbeidere verden over og det pågående arbeidet til
United Steelworkers i kampen for arbeidernes rettigheter i både USA og andre deler av
verden.

”The Mall”
World Health Organisation and Video 48, Israel, 2006 (13 minutter)
I en surrealistisk undergrunnsverden i Israel bor hundrevis av palestinske arbeidere i håp
om å finne en jobb for en dag eller to slik at de har noe å ta med hjem til familien på
Vestbreddden. Dypt inne i betongskjelettet av et nedlagt shoppingsenter sover arbeiderne
gjennom hele uka. Oppholdet der betegnes som verre enn et fengsel.

”MNCs in India”
India, 2009 (14 minutter)
Filmen dokumenterer hvordan livet er for kontraktsarbeidere i den indiske
sementindustrien.

“Abandoned, not forgotten: the plight of Burma’s migrant fishers”
Burma og Thailand, 2008 (11 minutter)
Burmesiske fiskere opplever brutal behandling av sine thailendske sjefer. Flere
sjømannsforbund arbeider for å dokumentere disse forbrytelsene, og hjelpe de burmesiske
arbeiderne til de grunnleggende rettigheter og beskyttelse de har krav på.

”The Job”
USA, 2007 (3.10 min)
Denne filmen har vunnet mer enn 30 priser verden over. Filmen er i følge omtalen en
bitende satire om amerikansk immigrasjonspolitikk.

“Black Badge”
Sør-Korea, 2008 (38 minutter)
Kontraktsarbeidere ved GM Daewoo bruker ekstreme virkemidler etter de fikk sparken
for å ha forsøkt å starte fagforening. De organiserer en sit-down-streik fra toppen av
CCTV-tårnet. Med undertoner av Michael Moore’s ”Roger and Me” viser filmen hvilken
brutal behandling som møter arbeiderne i kampen for bedre rettigheter.

Tekst: Morten Stenseng Gulbrandsen

This entry was posted in arbeiderfilm. Bookmark the permalink.

Comments are closed.