Prosjektet arbeiderfilm.no gir resultater

Publisert 20. april 2009:

Arbeiderfilm.no ble lansert tidlig på nyåret, og har siden januar etablert kontakt med
folk som er interessert i arbeiderfilm her til lands, og ikke minst utenlands. I tillegg er
det bevegelse i forhold til å redde arbeiderfilmen fra en evig skjebne på VHS.

I vårt arbeid så langt har Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek vært til god hjelp. Dette
har gjort at vi er kommet i kontakt med ressurspersoner ved biblioteker og arkiver
utenlands som i første hånd arbeider med arbeiderkultur. Siden dette er et prosjekt som
drives på fritiden blir det ikke tid til å gå veldig tett på disse kontaktene, men vi har stilt
våre spørsmål og fått gode og hyggelige svar tilbake.

Vi har også fått mange tips om forskere som arbeider, eller har arbeidet, med dette temaet. I korthet viser dette at arbeiderfilmen slett ikke er død som verken filmsjanger eller som forskningsprosjekt. Det viser også at arbeiderfilmen defineres ulikt. Med andre ord en spennende sjanger.

Vi har også kommet i kontakt med ressurspersoner på arbeiderfilm i Norge. Filmmannen
Dag Lutro, som gjorde en kjempejobb med å gjøre arbeiderfilmen tilgjengelig på 80-tallet,
er hentet inn igjen på ”settet”, og mannen innehar en stor kompetanse på feltet. Vi som
jobber med arbeiderfilm skal vite å dra nytte av denne kunnskapen.

AOF Norge har signalisert at det er på høy tid at filmen reddes fra et evig liv på filmrull i
Nasjonalbiblioteket eller på VHS med slitte cover. Digitaliseringen og tilgjengeligheten må
prioriteres. Det er et godt og etterlengtet signal. Arbeiderfilmen er viktig for
arbeiderkulturen, og dette er noe Arbeiderfilm.no har poengtert i tidligere kommentarer.

Vi har også kommet i kontakt med folk verden rundt som jobber med
arbeiderfilmfestivaler. Jevnlig oppdateres vi om nyheter – det være seg filmer eller nye
festivaler. Denne oppdateringen gjør det ikke mindre interessant å fortsette planleggingen
av en egen arbeiderfilmfestival her til lands. Dette arbeider vi for å gjøre til en temabasert
festival knyttet til moderne norsk industri, og vi er i dialog med våre utenlandske venner
om dette.

En arbeiderfilmfestival har en forpliktelse til å vise utenlandsk film – det ligger i
bevegelsens ideologi – men ”klassikeren” må være med. Med ”klassikeren” tenker vi på
den norske arbeiderfilmen. Dette krever fart på moderniseringen av den norske filmarven.
Vi har siden oppstarten i januar fått friske tilbakemeldinger på våre omtaler av de norske
arbeiderfilmene på Arbeiderfilm.no. Noen har også tatt kontakt for å sette opp filmer på 1.
mai. I VHS-format. Det er selvsagt fortsatt mulig. Men målsettingen må være at denne
filmskatten allerede neste år er tilgjengelig i et mer moderne – og tekstet – format.

Tekst: Morten Stenseng Gulbrandsen

This entry was posted in arbeiderfilm. Bookmark the permalink.

Comments are closed.