- Plankestafetten formet festivalidé

(tekst fra Demokraten 9. juni 2004):

– For tre år siden fikk jeg bistand fra Arbeiderbevegelsens Arkiv og bibliotek til å hente
frem AOF-produksjonen fra Plankestafetten / Bygningsarbeiderdagene i 1979, forteller
Morten Stenseng Gulbrandsen. Filmen ble satt opp på Fredrikstad kino 1. mai 2005. Et
av formålene med oppsetningen var å gjøre arbeiderfilm på 1. mai til en tradisjon. Dette
formet videre ideen om en egen arbeiderfilmfestival knyttet til dagene rundt 1. mai.

”Gjensyn med Plankestafetten?
For 25 år siden i dag, 9. juni 1979, var det stor fest i Fredrikstad med
Bygningsarbeiderdagene. Teaterforestillinger, utstillinger, seminarer og et omfattende barne- og familieprogram over fire dager sørget for en begivenhet spikret i byens minnebok. Nå kan minnene kanskje hentes frem på filmlerretet.

Morten Stenseng Gulbrandsen i NISO har hentet frem filmen som ble laget om verdens lengste plankestafett som startet i Namsos 20. mai 1979 og endte opp i Fredrikstad fredag 8. juni. Filmen skal nå gjennomgås, og forhåpentlig kunne vises i Fredrikstad i løpet av sommeren.

Stenseng Gulbrandsen har selv bare sett bruddstykker av filmen på begynnelsen av åttitallet, og er nysgjerrig på gjennomgangen av både filmens kvalitet og eventuelle kommentarer.
– Uansett kan dette bli et hyggelig gjensyn med historiske dager for mange av veteranene i
bransjen, sier han. Han har vært i kontakt med Fellesforbundet både sentralt og lokalt, og bygningsarbeidere rundt om i landet som var med på både Plankestafetten og Bygningsarbeiderdagene. Han har også snakket med tidligere statsminister Odvar Nordli som var med under de historiske dagene.
– De fleste jeg har snakket med har aldri sett filmen, så dette har vært en godt bevart hemmelighet i Arbeiderbevegelsens arkiv, sier Stenseng Gulbrandsen, som selv hadde en far som var aktiv i tidligere Norsk Bygningsindustriarbeiderforbund.
– Far gikk en etappe langs Mjøsa, men døde året etter Plankestafetten og fikk aldri sett filmen. Ønsket om å se igjen de bildene var hovedmotivasjon for å hente filmen frem fra arkivet, men det viser seg at atskillig flere er interessert i filmen. I tillegg var Bygningsarbeiderdagene et fantastisk arrangement. Avisklippene fra dagene i juni 79 forteller om et helt spesielt engasjement, sier Morten Stenseng Gulbrandsen.”

 

This entry was posted in arbeiderfilm. Bookmark the permalink.

Comments are closed.