Kommentar: – Vi trenger en DVD-boks med arbeiderhistorie

Publisert 10. januar 2009:

Arbeiderbevegelsens historie er presentert gjennom flotte litterære verker skrevet av
fagfolk med stor innsikt på fagfeltet. Som oppslagsverk er dette uvurderlig materiale.
Men hvorfor ikke supplere det faglitterære med levende bilder?

Arbeiderbevegelsen har et rikt arkiv av filmmateriell. Et av de viktigste formålene med
Arbeiderfilm.no er å fremme arbeidet for digitalisering av filmmateriell som holder et
godt kvalitativt mål. En naturlig målsetting videre må være at dette filmmateriellet gjøres
tilgjengelig både tematisk og kronologisk.

Produksjon av en DVD-boks for tidsperioder samsvarende med arbeiderbevegelsens
historisk-litterære utgivelser har flere poenger. For å nevne to: filmatisert materiell
supplert arbeiderlitteraturen vil gjøre arbeiderhistorien mer tilgjengelig for pedagoger i
både samfunnsfag og historie. For det andre vil en slik tilgjengelighet på filmmateriell ha
stor betydning for arbeiderbevegelsens interne skolering.

En slik produksjon er ikke bare ønsket, men helt nødvendig. Alternativet er at verdifullt
historisk materiale støver ned og gradvis forringes.

Tekst: Morten Stenseng Gulbrandsen

This entry was posted in arbeiderfilm. Bookmark the permalink.

Comments are closed.