Kommentar: Arbeiderfilm på 1. mai – nødvendigheten av digitalisering

Publisert 30. april 2009:

1. mai-komiteer som ønsker å prioritere arbeiderhistoriske temaer på arbeiderens
internasjonale dag burde få muligheten til dette gjennom filmvisninger fra
arbeiderbevegelsens rike filmarkiv. Problemet er at filmmaterialet ikke er digitalisert.

Selv om 1. maikomiteer har tradisjon for visning av barnefilm, finnes et rikt arkiv av
filmmateriell som er høyaktuelt for maidagen. Med andre ord – film for voksne på 1. mai.
Hensikten med nettsiden arbeiderfilm.no er nettopp å fremvise den gode oversikten over
dette materialet.

Men dette er bare halve arbeidet. Det er liten nytte i flotte oversikter over
arbeiderfilmer hvis filmene ikke kan vises for folk. Ikke alle kinoer sitter frem 16mm
fremvisere. Digitalisering er derfor et stikkord for å gjøre arbeiderfilmen tilgjengelig.

Arbeiderfilm.no har snakket med Nasjonalbiblioteket om prosedyrer for digitalisering av
filmmateriale, og vi har spørsmål inne til besvarelse. Målsettingen med
”tilgjengelighetsarbeidet” på dette nettstedet er derfor todelt. Arbeiderfilm.no skal
synliggjøre tilgjengelig filmmateriell som faller inn under definisjonen arbeiderfilm.

I tillegg vil nettstedet finne kanalene for digitalisering. Dette vil videre føre til de
nødvendige søknader om støtte til å utføre dette viktige historiske arbeidet. I tillegg til å
være et verdifullt tilskudd til 1. mai-programmet i norske kommuner, vil digitalisert
filmmateriell være av uvurderlig betydning for det pedagogiske arbeid i både
grunnskoleopplæring, videregående skole, for høyskoler og universiteter, og ikke minst
for arbeiderbevegelsens egen utdanningsvirksomhet.

Tekst: Morten Stenseng Gulbrandsen

This entry was posted in arbeiderfilm. Bookmark the permalink.

Comments are closed.