Ilshammar om svensk arbeiderfilm

Publisert 9. februar 2009:

Hva legger svenskene i arbeiderfilmbegrepet? Vi spurte lederen av Arbetarrörelsens
Arkiv och Bibliotek i Sverige, Lars Ilshammar. – Jeg tror ikke det finnes noen etablert
definisjon av begrepet ”arbeiderfilm” her i Sverige, sier Ilshammar til Arbeiderfilm.no.

– Men om man går til våre samlinger, som omfatter flere hundre filmer, fins det både
filmer om arbeidere og arbeidsliv. Det er valgfilm fra ulike venstrepartier, faglige filmer og
i tillegg rene amatørfilmer fra personer som har vært aktive i bevegelsen, fortsetter
Ilshammar, og henviser til publikasjonen ”Arbetarhistoria” som har behandlet spørsmålet
i to ulike publikasjoner.

Den svenske arbeiderbevegelsens anvendelse av film og andre medier diskuteres for øvrig
også i antologien «Medier och politik: om arbetarrörelsens mediestrategier under 1900-
talet» (Mats Jönsson och Pelle Snickars red. – 2007).
– Der medvirker også et flertall av de personer som har forsket på området, forklarer
Ilshammar, som også kan fortelle at en stor del av det svenske filmmateriellet er
digitalisert og finnes i ulike formater.

Tekst: Morten Stenseng Gulbrandsen

This entry was posted in arbeiderfilm. Bookmark the permalink.

Comments are closed.