- Forskjell på ”labour film” og ”workers films”

Publisert 25. februar 2009:

– I Storbritannia brukes begrepet ”labour film” om filmer som omhandler utviklingen
av den britiske arbeiderbevegelsen – det britiske arbeiderpartiet (Labour),
fagforeninger og den kooperative bevegelsen, mens begrepet ”Workers films” brukes
om filmer fra den kommunistiske bevegelsen og andre uavhengige sosialistiske
grupper, forklarer Dr. Alan Burton i et e-postintervju med Arbeiderfilm.no.

Arbeiderfilm.no kom i kontakt med Dr. Burton, som arbeider ved Institut für Anglistikk
ved Klagenfurt University i Østerrike, etter at vi først snakket med arkivar Gillian
Lonergan ved Co-operative College i Manchester.

Arkivar Lonergan kunne fortelle at den britiske kooperasjonen har benyttet film i sitt
arbeid siden 1899, og at arkivarbeidet på film fra den kooperative bevegelsen ble utført av
Alan Burton, som i 1997 samlet sitt arbeid i en egen katalog – «The British Co-operative
Movement Film Catalogue».
– Etter det vi kjenner til omfatter denne katalogen den beste oversikt over de
arbeiderfilmer som fortsatt eksisterer. Vi har et utvalg i vårt arkiv, og en oversikt over disse kan man finne på våre nettsider, forteller Lonergan.

Disse filmene er produsert av arbeiderbevegelsen innenfor en rekke temaområder.
– Eventuelle anbefalinger av filmer avhenger av hvilket tema man er på jakt etter.
Originalfilmene er godt ivaretatt, og flere av disse finnes på VHS og Betamax. Vi er midt i
en prosess for å digitalisere filmene, forklarer Lonergan, som på spørsmål om definisjonen
av arbeiderfilm henviser videre til Dr. Burton. Et par dager senere får vi e-post fra Dr.
Burton fra universitetet i Klagenfurt.
– Jeg vet at colleget anbefalte deg filmkatalogen fra 97. I tillegg tror jeg utgivelsen “The
British Consumer Co-operative Movement and film, 1890s-1960s, Manchester” fra 2005
bør være av interesse, skriver Burton.

Deretter kommer han inn på vårt spørsmål om definisjon av arbeiderfilm. Her mener
Burton det bør trekkes et skille mellom ”Labour film” og ”Workers film”.
– I mitt arbeid gjorde jeg aldri noe skille på disse begrepene, men det er viktig å påpeke at i
Storbritannia brukes begrepet ”labour film” om filmer som omhandler utviklingen av den
britiske arbeiderbevegelsen – det britiske arbeiderpartiet (Labour), fagforeninger og den
kooperative bevegelsen, mens begrepet ”Workers films” brukes om filmer fra den
kommunistiske bevegelsen og andre uavhengige sosialistiske grupper, forklarer Dr.
Burton. I denne sammenheng henviser han til artikler av Ryan and Marris.*

Tekst: Morten Stenseng Gulbrandsen

This entry was posted in arbeiderfilm. Bookmark the permalink.

Comments are closed.