Folk om arbeiderfilm: – Viktige tv-serier om arbeidslivstema

Publisert 13. august 2009:

– Arbeiderfilm må ha tema som omhandler arbeiderne som gruppe/klasse, sier Gunhild
Johansen til Arbeiderfilm.no. Johansen, som er varaordfører i Tromsø, fremhever NRKserien om Hurtigruta og ”Jordmødrene” som gode eksempler på livet som arbeidstaker på ulike arbeidsplasser.

Hva tenker du på når du hører begrepet «arbeiderfilm»?
– Arbeiderfilm må ha tema som omhandler arbeiderne som gruppe/klasse. Jeg tenker
spesielt på filmer som beskriver de harde kårene til for eksempel gruvearbeiderne.

Hvilken betydning mener du arbeiderfilmen har i arbeiderbevegelsens historie?
– Siden film er et veldig sterkt medium, betyr det mye å få filmatisert hendelser eller
historier som tar opp arbeidernes kår spesielt. Mitt inntrykk er at film har vært mindre
brukt historisk sett enn fortellinger gjennom malerier, teater, prosa og dikt, i hvert fall i
Norge.

Er det noen gammel norsk arbeiderfilm du har et spesielt forhold til?
– Ikke som jeg kommer på.

Er det noen film av nyere dato du vil karakterisere som en god arbeiderfilm?
– ”Heftig og begeistret” var en fin film som viste arbeidsfolks liv og kultur. Ellers har NRK
hatt fine serier om livet som arbeidstaker på ulike arbeidsplasser, som ”Hurtigruta”,
”Jordmødrene” osv. Noen spesiell arbeiderfilm har jeg ikke sett.

Er det et tema fra arbeidslivet (historisk eller dagsaktuelt) som du gjerne skulle sett filmatisert?
– Det måtte bli kvinnenes kamp for likestilling i arbeidslivet.

Tekst: Morten Stenseng Gulbrandsen

This entry was posted in arbeiderfilm. Bookmark the permalink.

Comments are closed.