Folk om arbeiderfilm: – Thatcherismens konsekvenser for fagbevegelsen

Publisert 9. juli 2009:

– En film som fungerer som ”lærebok” for hvordan man oppretter gode, solidariske,
kollektive tariffavtaler i en verden som preges mer og mer av globaliserte selskaper.
Det er et av temaene Leif Petter Hansen i Tromsø Bygningsarbeiderforening gjerne
skulle sett filmatisert. I tillegg skulle han gjerne sett en filmatisk analyse av
Thatcherismens konsekvenser for britisk fagbevegelse.

Hva tenker du på når du hører begrepet «arbeiderfilm»?
– For å omskrive et gammelt jungelord: «Arbeiderfilm er hard mot de harde!». Kort og greit
filmer som vinkles fra vår side… Som billedliggjør solidaritetsbegrepet, og er hardtslående
mot undertrykking av alle slag! Håpet er at filmene lager røre i samfunnsdebatten og er
kule nok til å vekke interesse hos alle generasjoner!

Hvilken betydning mener du arbeiderfilmen har i arbeiderbevegelsens historie?
– I den siste tiden har beklageligvis arbeiderfilmen sakket litt akterut. Selv om vi har gode
filmer laget av og for arbeidere, er det nok i tiden før og like etter krigen at filmene hadde
sin storhetstid. Selv er jeg så vidt gammel nok til å huske både BETA og VHS, og minnes
fatter’n snakke stort om filmer som tok for seg arbeidernes kamp for velferd og samhold,
og hvilken enorm betydning slike filmer har hatt for landet vi bor i.

Er det noen gammel norsk arbeiderfilm du har et spesielt forhold til?
– Jeg var nok i yngste laget for å interessere meg for gamle sort-hvit-filmer som fatter’n
kom drassende hjem med i VHS-tidsalderen. Men med tanke på betydningen disse
filmene har hatt er jeg av den formening at de bør børstes støvet av og gjerne
moderniseres slik at min og kommende generasjoner kan dra nytte av dem!

Er det noen film av nyere dato du vil karakterisere som en god arbeiderfilm?
– Det finnes flere dokumentarer og lignende som godt kan karakteriseres som gode
arbeiderfilmer. Min første tanke faller på en dansk «arbeider-dokumentar» som het noe
sånt som «New Zealand-Prosjektet». For øvrig vet jeg at det er flere filmer fra Sør-Amerika
og Asia som absolutt bør tekstes på norsk!

Er det et tema fra arbeidslivet (historisk eller dagsaktuelt) som du gjerne skulle sett filmatisert?
– Oj! Dette er et spørsmål som er umulig å svare kort på! Det finnes ikke grenser for hva
som bør filmatiseres! For min del kunne jeg godt tenkt meg å få en slags analyse av hva
Thatcherismen hadde å si for fagbevegelsen og velferdssamfunnet i Storbritannia… Gjerne
noe om Coca-Cola Company sine herjinger med arbeidere og fattige verden over. Og en
film som kunne brukes som «lærebok» om hvordan man oppretter gode, solidariske,
kollektive tariffavtaler i en verden som preges mer og mer av globaliserte selskaper!

Tekst: Morten Stenseng Gulbrandsen

This entry was posted in arbeiderfilm. Bookmark the permalink.

Comments are closed.