Folk om arbeiderfilm: – Renessanse for folkeopplysningsfilmen

Publisert 15. juli 2009:

– Jeg ser dette for meg som en renessanse av informasjons- og folkeopplysningsfilmer,
slik kulturkampen mellom klassene ble utført i mellomkrigstida, sier Bjørn Sigurd
Svingen til Arbeiderfilm.no. Svingen er hovedtillitsvalgt ved Ragasco AS og
andrekandidat på stortingslista for Rødt i Oppland.

Hva tenker du på når du hører begrepet «arbeiderfilm»?
– Jeg ser dette for meg som en renessanse av informasjons- og folkeopplysningsfilmer, slik
kulturkampen mellom klassene ble utført i mellomkrigstida. Fagbevegelsen hadde sine
filmer, og høyresiden hadde sine revyer. Dette er faktisk et prosjekt jeg er med på i
skrivende stund, spesielt rettet mot yngre målgrupper, i kortfilmformat.

Hvilken betydning mener du arbeiderfilmen har i arbeiderbevegelsens historie?
– Dette ser jeg på som et litt glemt kapittel, som absolutt bør hentes opp igjen, og
revitaliseres! Arbeiderfilm.no har jeg først nå fått kjennskap til, og jeg må si at jeg er meget
forventningsfull. Ikke minst til en arbeiderfilmfestival!

Er det noen gammel norsk arbeiderfilm du har et spesielt forhold til?
– Ingen spesiell, for sant å si har jeg ikke sett noen av dem, det har ikke akkurat vært
veldig tilgjengelig materiale til nå, men det håper jeg jo endrer seg. Det er sikkert ett og
anna å lære av de gamle filmene, hvis vi skal ta opp igjen tradisjonen.

Er det noen film av nyere dato du vil karakterisere som en god arbeiderfilm?
– Tja, med en litt romslig definisjon av nyere dato har jo Aki Kaurismäki en del
sosialrealistiske filmer av typiske arbeiderklassemiljøer, og «1900» er jo en god historisk
framstilling av de italienske arbeidernes ideologiske veivalg. I nyere tid har jo de sosiale
bevegelsene i større grad begynt å produsere informasjonsfilmer på internett.
Arbeiderklassen må jo utvikle folkeopplysning også, ikke bare skildre sine fordums dager!
Eksempel: http://www.crisisofcredit.com/ og spillefilmen «Battle in Seattle.»

Er det et tema fra arbeidslivet (historisk eller dagsaktuelt) som du gjerne skulle sett filmatisert?
– Ett? Det er jo en hel masse, både av historiske begivenheter, og dagsaktuelle
forklaringsmodeller! Men de må være mer kortfattede etter min oppfatning. Internett har
ført til økt tilgjengelighet, men også økt utålmodighet, når det kommer til informasjon.

Tekst: Morten Stenseng Gulbrandsen

This entry was posted in arbeiderfilm. Bookmark the permalink.

Comments are closed.