Folk om arbeiderfilm: – Offensivt om offentlig sektor

Publisert 24. juli 2009:

Leder av Fagforbundet Ungdom, Linn Hemmingsen, skulle gjerne satt filmfokus på
offentlig sektors betydning for samfunnet. – Ved å vise fram bredden i offentlig sektor,
hvor viktig og inspirerende jobbene er, kunne ungdom spesielt fått mer lyst til å jobbe
der, men også forstått bedre hvorfor offentlig sektor er så viktig, og hvor avgjørende det
er at velferdsstatens forskjellige institusjoner forblir i offentlig regi og eie, sier
Hemmingsen i serien ”Folk om arbeiderfilm”.

Hva tenker du på når du hører begrepet «arbeiderfilm»?
– Jeg tenker på film som skal illustrere arbeiderbevegelsens verdier og holdninger.

Hvilken betydning mener du arbeiderfilmen har i arbeiderbevegelsens historie?
– Har en opplevelse av at det er noen, og da de eldste, som snakker om at arbeiderfilmen
har betydd mye for formidlingen av arbeiderbevegelsens historie. Min oppfatning er at det
ikke har vært like viktig som annen formidling. Arbeiderfilmen ble vel aldri så godt kjent
og spredt som kunne være ønskelig.

Er det noen gammel norsk arbeiderfilm du har et spesielt forhold til?
– Jeg har ikke vokst opp med noe spesielt forhold til arbeiderfilm, så dermed må svaret bli
nei.

Er det noen film av nyere dato du vil karakterisere som en god arbeiderfilm?
– Selv om det ikke er klassifisert som en arbeiderfilm, tenker jeg på filmen «Million Dollar
Baby», der Hillary Swank i hovedrollen tidvis gir noen gode glimt at arbeiderklassens
situasjon og kamp i hverdagen. En annen film jeg tenker på er «New Zealand Experiment»,
der de i dokumentarform viser konsekvensene av storstilt privatisering.

Er det et tema fra arbeidslivet (historisk eller dagsaktuelt) som du gjerne skulle sett filmatisert?
– Ja! Offentlig sektors mange arbeidere, deres kamp for anstendige lønns- og arbeidsvilkår,
hvilken betydning de har for samfunnet og en illustrasjon av hva dagens arbeiderklasse er.
De fleste har et gammeldags syn på hva en arbeider er. I tillegg mener mange unge
mennesker at offentlig sektor ikke er noen spennende plass å jobbe. Ved å vise fram
bredden i offentlig sektor, hvor viktig og inspirerende jobbene er, kunne ungdom spesielt
fått mer lyst til å jobbe der, men også forstått bedre hvorfor offentlig sektor er så viktig, og
hvor avgjørende det er at velferdsstatens forskjellige institusjoner forblir i offentlig regi og
eie. Har jo sett fremveksten av eksempelvis realityseriene. Hva med å lage realityserier
med et politisk budskap, der vanlige arbeideres hverdag samtidig blir vist fram?

Tekst: Morten Stenseng Gulbrandsen

This entry was posted in arbeiderfilm. Bookmark the permalink.

Comments are closed.