Folk om arbeiderfilm: – Nytt perspektiv på arbeiderfilm

Publisert 19. oktober 2009:

– En arbeiderfilm er for meg en film finansiert og lagd av organisasjoner med klare
koblinger til arbeiderbevegelsen. Men det er laget mange filmer, også i Norge, som
mange forbinder med et slikt budskap selv om arbeiderbevegelsen ikke nødvendigvis
er produsent på noen måte. Jeg vil trekke frem en amerikansk film i dette perspektivet.
Det er «North Country» fra 2005 med Charlize Theron i hovedrollen, sier LOs
ungdomsrådgiver Robert R. Hansen til Arbeiderfilm.no

Hva tenker du på når du hører begrepet «arbeiderfilm»?
– Jeg tenker da på filmer som arbeiderbevegelsen lagde på 40, 50 og 60 tallet. Filmene
skulle være både moralsk og klassemessig byggende. Slik jeg husker de tydeliggjorde de
forskjellene mellom de som hadde mye og de som hadde mindre. Indre samhold i klassen
som virkemiddel for å motivere til deltagelse og engasjement sto også sentralt.

Hvilken betydning mener du arbeiderfilmen har i arbeiderbevegelsens historie?
– Dette var før min tid. Men jeg er ganske sikker på at arbeiderbevegelsen hadde stor nytte
av filmene. Arbeiderbevegelsen står fremdeles sterkt i Norge og gjorde det enda sterkere
på denne tiden. Dette hadde ikke vært mulig uten spredning av informasjon og kunnskap
om arbeiderbevegelsen sitt verdigrunnlag og ideologi gjennom blant annet filmer.

Er det noen gammel norsk arbeiderfilm du har et spesielt forhold til?
– Jeg husker ikke noen spesielle filmer. Men jeg husker godt som ung AUFer at vi hadde
filmkvelder i Fredrikstad hvor vi så på disse filmene som et ledd i historieskoleringen. Det
var hyggelige sammenkomster og det var alltid litt artig å se hvordan de på denne tiden
valgte å presentere sitt budskap.

Er det noen film av nyere dato du vil karakterisere som en god arbeiderfilm?
– Det er vel svært få om ingen filmer i dag som er arbeiderfilm i ordets rette forstand. En
arbeiderfilm er for meg en film finansiert og lagd av organisasjoner med klare koblinger til
arbeiderbevegelsen. Men det er laget mange filmer, også i Norge, som mange forbinder
med et slikt budskap selv om arbeiderbevegelsen ikke nødvendigvis er produsent på noen
måte. Jeg vil trekke frem en amerikansk film i dette perspektivet. Det er «North Country»
fra 2005 med Charlize Theron i hovedrollen. Filmen handler om en kvinne som begynner å
arbeide i et svært mannsdominert gruvesamfunn og som utsettes for sterk seksuell
trakassering av sine kolleger. Filmen er basert på en sann historie og handler om USA sin
første rettssak om det aktuelle temaet. Dette er et viktig tema som i for liten grad har blitt
reist. Filmen er derfor viktig som skaper av bevissthet og holdninger som er sentrale for
arbeiderbevegelsen.

Er det et tema fra arbeidslivet (historisk eller dagsaktuelt) som du gjerne skulle sett filmatisert?
– Filmer om arbeiderbevegelsen sin kamp mot høyresiden i andre land og konsekvenser av
en svekket arbeiderbevegelse og fagbevegelse er interessante. England og New Zealand er
aktuelle land i dette perspektivet. Kanskje også Danmark og Sverige i disse dager med
sine konservative regjeringer som har medført en stadig mer svekket fagbevegelse,
gjennom fiendtlige holdninger og politikk som bevisst har skapt utfordringer for
fagbevegelsen.

Tekst: Morten Stenseng Gulbrandsen

This entry was posted in arbeiderfilm. Bookmark the permalink.

Comments are closed.