Folk om arbeiderfilm: – Film om norsk og britisk sokkel

Publisert 2. juli 2009:

Ommund Stokka i Industri Energi har flere innspill til filmtema i spalten Folk om
arbeiderfilm. – Hvordan kunne norsk fagbevegelse, med NOPEF i spissen, tvinge store
multinasjonale selskaper som Halliburton i kne? Hvorfor er det så enorme forskjeller
på arbeidsforholdene på britisk og norsk sokkel, selv om plattformene står omtrent ved
siden av hverandre? Stokka mener det er mange tema som burde settes på filmatisk
dagsorden.

Hva tenker du på når du hører begrepet «arbeiderfilm»?
– Film for og av arbeidsfolk. Filmer som tar opp arbeideres problemer, og lages på våre
premisser! I tillegg skal det være kul klipping, musikk og regi. Disse filmene skal virkelig
være et slag i ansiktet!

Hvilken betydning mener du arbeiderfilmen har i arbeiderbevegelsens historie?
– Vesentlig. Selv om vi fikk en pangstart med arbeiderfilmene, har ikke bevegelsen klart å
holde på dette viktige medium.

Er det noen gammel norsk arbeiderfilm du har et spesielt forhold til?
– For min del, er det ingen som har vist meg disse. Har bare lest om dem, og virkningen de
hadde. Derfor mener jeg at noen bør børste støvet av de og vise de til glede for nytt
publikum!

Er det noen film av nyere dato du vil karakterisere som en god arbeiderfilm?
– Filmene som er laget om de arbeiderstyrte bedriftene i Argentina burde oversettes til
norsk og vist for et bredt publikum!

Er det et tema fra arbeidslivet (historisk eller dagsaktuelt) som du gjerne skulle sett filmatisert?
– Masse. Hva skjer med Bygde-Norge i avindustrialiseringen vi er vitne til i dag. Hvordan
kunne norsk fagbevegelse, med NOPEF i spissen, tvinge store multinasjonale selskaper
som Halliburton i kne? Hvorfor er det så enorme forskjeller på arbeidsforholdene på
britisk og norsk sokkel, selv om plattformene står omtrent ved siden av hverandre?
Hvordan går det med velferdsstaten? Det er MANGE temaer, og det er bare fantasien som
setter grenser. Her burde filmmiljøet og fagbevegelsen gått i lag i stor skala!

Tekst: Morten Stenseng Gulbrandsen

This entry was posted in arbeiderfilm. Bookmark the permalink.

Comments are closed.