Folk om arbeiderfilm: – Film med to viktige elementer

Publisert 26. november 2009:

– «Brokeback Mountain» er en film som tar opp i seg minst to elementer som vi i
arbeiderbevegelsen er opptatt av. Den tar først og fremst for seg homofiles kår og
rettigheter, men den skildrer også livet som fattig arbeider og klassemotsetningene som
store økonomiske forskjeller førte til, sier Gjermund Røysland som er LOs
ungdomssekretær i Aust-Agder.

Hva tenker du på når du hører begrepet «arbeiderfilm»?
– Da tenker jeg på gamle filmer som skildrer livet i arbeiderklassen i etterkrigstiden og
kanskje før det også, og som tok opp viktige tema og emner som var viktige for vanlige
arbeidsfolk.

Hvilken betydning mener du arbeiderfilmen har i arbeiderbevegelsens historie?
– Jeg tror de har hatt stor betydning gjennom å skape en identitet rundt det å være en del
av arbeiderklassen og å gi informasjon om emner som har vært viktige for
arbeiderklassen. De har spilt en viktig rolle som samlingspunkt og som motivator for
tillitsvalgte i arbeiderbevegelsen.

Er det noen gammel norsk arbeiderfilm du har et spesielt forhold til?
– Jeg må ærlig innrømme at jeg har ikke noe forhold til disse filmene på den måten. For
meg blir de mer et historisk fenomen, og derfor interessante. Men jeg har ikke noe
personlig forhold til det.

Er det noen film av nyere dato du vil karakterisere som en god arbeiderfilm?
– Det produseres jo ikke så mye politisk film nå for tiden, så det synes jeg er vanskelig å
finne noe godt eksempel på. Men jeg vil trekke frem to norske filmer. «Gymnaslærer
Pedersen» er en skildring av det venstreradikale miljøet i arbeiderbevegelsen på 1960- og
70-tallet, og er et viktig bidrag til historien om den gryende kommunistbevegelsen i Norge
på denne tida. Ellers vil jeg trekke frem «Brokeback Mountain». Dette er en film som tar
opp i seg minst to elementer som vi i arbeiderbevegelsen er opptatt av. Den tar først og
fremst for seg homofiles kår og rettigheter, men den skildrer også livet som fattig arbeider
og klassemotsetningene som store økonomiske forskjeller førte til.

Er det et tema fra arbeidslivet (historisk eller dagsaktuelt) som du gjerne skulle sett filmatisert?
– En ting som opptar meg og som burde vært filmatisert er alle våre nye landsmenn som
på grunn av sin opprinnelse ikke får arbeid. De er like høyt kvalifiserte som oss, men på
grunn av «annerledes navn» får de ikke jobb. Dette fører til at mange innvandrere står
uten jobb, og det dannes en ny underklasse i Norge bestående av ikke-etniske nordmenn.
Det er en farlig utvikling som vi bør sette fokus på.

Tekst: Morten Stenseng Gulbrandsen

This entry was posted in arbeiderfilm. Bookmark the permalink.

Comments are closed.