Folk om arbeiderfilm: – Etterlyser film om kvinnenes rolle i arbeidslivet

Publisert 18. juli 2009:

– Vi må få laget filmer om kvinnenes rolle på de ulike områdene i arbeidslivet, og
hvilken stor rolle de har hatt i samfunnsutviklingen og deres kamp for et mer likestilt
arbeidsliv og samfunnsliv, sier tidligere LO-sekretær og nåværende distriktssekretær
for LO i Nordland, Rita Lekang, til Arbeiderfilm.no.

Hva tenker du på når du hører begrepet «arbeiderfilm»?
– Begrepet arbeiderfilm får meg til å tenke på filmer som er laget om og for «arbeidsfolk».
Det vil si filmer om spesielle begivenheter som har skjedd om alt fra streik og kamp til
fagligpolitisk samarbeid som har vært med på å bygge velferdsstaten vår. Har nok mer
historisk sus over seg enn det du forbinder med det moderne arbeidslivet.

Hvilken betydning mener du arbeiderfilmen har i arbeiderbevegelsens historie?
– Arbeiderfilmen har vært viktig for å kunne dokumentere vår historie og er dermed viktig
som en del av folkeopplysningsarbeidet. Filmen har også vært med på å skape en felles
identitet og stolthet. Det er viktig å kjenne historien for å kunne forstå sin egen samtid.

Er det noen gammel norsk arbeiderfilm du har et spesielt forhold til?
– «Vi bygger landet» og «Gryr i Norden» er vel klassiske arbeiderfilmer som jeg vil trekke
fram, men mener at filmene «Ungen» basert på Oscar Braatens roman og «An-Magritt»
basert på Johan Falkbergets romaner også gir et godt bilde av arbeidsfolks hverdag.

Er det noen film av nyere dato du vil karakterisere som en god arbeiderfilm?
– Jeg har nettopp sett «En fargerik fagbevegelse» og filmen som er laget om nedleggelsen
av Tiedemanns Tobaksfabrik. Begge gir et godt bilde av våre nye utfordringer. I tillegg vil
jeg driste meg til å mene at filmen «Heftig og begeistret» er en arbeiderfilm fordi den så
godt skildrer vanlige folk i fest og arbeid og den enorme styrken som ligger hos folk som
biter seg fast ute i værharde strøk.

Er det et tema fra arbeidslivet (historisk eller dagsaktuelt) som du gjerne skulle sett filmatisert?
– Jeg så med stor interesse og glede TV serien om det norske oljeeventyret. Skulle gjerne
sett at det ble laget mer om hvordan vannkraften, bergverkdriften, fiskeriene og andre
eksempler på hvordan Norge har vært i stand til å utnytte naturresursene til beste for oss
alle. I tillegg må vi få laget filmer om kvinnenes rolle på de ulike områdene i arbeidslivet,
og hvilken stor rolle de har hatt i samfunnsutviklingen og deres kamp for et mer likestilt
arbeidsliv og samfunnsliv. Vårt arbeid med det faglige internasjonalt solidaritetsarbeid
burde også kunne dokumenteres på film.

Tekst: Morten Stenseng Gulbrandsen

This entry was posted in arbeiderfilm. Bookmark the permalink.

Comments are closed.