Folk om arbeiderfilm: – Et historisk og dessverre dagsaktuelt tema

Publisert 17. august 2009:

– Kampen for likelønn, svarer Pia Strand på spørsmål om arbeidslivstema hun ville sett
filmatisert. – Det er jo både et historisk og dessverre dagsaktuelt tema.
Lønnsforskjellene mellom kvinner og menn er grunnleggende urettferdig, og jeg tror
filmer som viser omfanget av denne urettferdigheten og hvordan den påvirker
enkeltmennesker kan bidra til at det står en mer samla arbeiderbevegelse bak offensive
krav om likelønn, sier Strand til Arbeiderfilm.no

Hva tenker du på når du hører begrepet «arbeiderfilm»?
– Filmer som forteller historier om viktige politiske spørsmål, men er lett å kjenne seg igjen
i, se relevansen av og blir engasjert og stolt av.

Hvilken betydning mener du arbeiderfilmen har i arbeiderbevegelsens historie?
– Film er et fengende og rimelig tilgjengelig medium. Jeg tror arbeiderfilmene har gjort det
mulig å fortelle historier om arbeideres kamp på en engasjerende og personlig måte, og på
den måten også bidratt til å skape større samhold på tvers av yrkesgrupper og geografiske
grenser. Filmene hadde nok større betydning før enn nå.

Er det noen gammel norsk arbeiderfilm du har et spesielt forhold til?
– Nei, jeg tror faktisk ikke jeg har sett noen. Det er litt flaut, men samtidig føler jeg meg litt
snytt. Det er rart at jeg etter flere år i LO ikke har blitt introdusert for filmene. Jeg håper nå
at arbeiderfilm.no skal bidra til at filmene blir lettere tilgjengelig.

Er det noen film av nyere dato du vil karakterisere som en god arbeiderfilm?
– Jeg husker ikke om den var spesielt god, men en av dokumentarfilmene om WTO-
demonstrasjonene ii Seattle i 1999 gjorde et veldig inntrykk på meg. Jeg tror den heter ”Big
Rattle in Seattle”. Det er nok ikke en arbeiderfilm i klassisk betydning, men den er likevel
relevant i denne sammenhengen. Dokumentaren viser arbeiderfolk som kjemper for
rettighetene til arbeidere verden over, mot urettferdig handel og usolidarisk miljøpolitikk.
WTO-demonstrasjonene handlet også om hvordan vanlige folks stemme skal bli hørt i et
system hvor flere og flere av verdens utfordringer blir behandla og avgjort i internasjonale
fora uten demokratisk forankring. Det var først med denne filmen jeg skjønte omfanget av
dette systemet.

Er det et tema fra arbeidslivet (historisk eller dagsaktuelt) som du gjerne skulle sett filmatisert?
– Kampen for likelønn. Det er jo både et historisk og dessverre dagsaktuelt tema.
Lønnsforskjellene mellom kvinner og menn er grunnleggende urettferdig, og jeg tror
filmer som viser omfanget av denne urettferdigheten og hvordan den påvirker
enkeltmennesker kan bidra til at det står en mer samla arbeiderbevegelse bak offensive
krav om likelønn. Dessuten synes jeg norsk arbeiderklasses forhold til miljøbevegelsen er
et interessant tema – gjerne i sammenheng med problematisering av bildet av Norge som
miljønasjon og ispedd solskinnshistorier om hva vi faktisk har fått til når miljøbevegelsen
og arbeiderbevegelsen jobber sammen.

Tekst: Morten Stenseng Gulbrandsen

This entry was posted in arbeiderfilm. Bookmark the permalink.

Comments are closed.