Flere arbeiderfilmfestivaler på gang

Publisert 23. mars 2009:

Med filmfestivalen i Missoula, Montana, i begynnelsen av februar, ble den første av
åtte planlagte arbeiderfilmfestivaler i 2009 arrangert. De neste festivaler på programmet
er Cape Town (22. og 23. april), Santa Cruz, California (25. april – 3. mai), Dublin (28.
april – 26. mai) og West Virginia (9. mai).

Rochester, New Yorks Labor Film Series, starter 7. september, mens DC FilmFest i den
amerikanske hovedstaden arrangeres mellom 13. og 18. oktober.

Mellom 22. og 28. november arrangeres Canadian Labour International Film festival med
Toronto som base.

Tekst: Morten Stenseng Gulbrandsen

This entry was posted in arbeiderfilm. Bookmark the permalink.

Comments are closed.