Flåthen om arbeiderfilm

Publisert 4. november 2009:

– Mange vil nok forbinde arbeiderfilm med klare valgkampbudskap og
agitasjonshensikter, og de var nok mest framtredende tidligere. I nyere tid er det
vanskeligere å definere filmer inn i arbeiderfilmsjangeren, og derfor er det et bra
initiativ som når er tatt gjennom arbeiderfilm.no, sier LO-leder Roar Flåthen i spalten
«Folk om arbeiderfilm».

Hva tenker du på når du hører begrepet «arbeiderfilm»?
– Begrepet arbeiderfilm gir en positiv assosiasjon fordi det kombinerer kunst, verdier og
holdninger.

Hvilken betydning mener du arbeiderfilmen har i arbeiderbevegelsens historie?
– Kultur har vært et viktig kampvåpen for arbeiderbevegelsen, ikke minst har AOF vært en pådriver for det. Også arbeiderfilm har vært en del av denne kulturen, men med ulik
betydning opp gjennom årene. Mange vil nok forbinde arbeiderfilm med klare
valgkampbudskap og agitasjonshensikter, og de var nok mest framtredende tidligere. I
nyere tid er det vanskeligere å definere filmer inn i arbeiderfilmsjangeren, og derfor er det
et bra initiativ som nå er tatt gjennom arbeiderfilm.no.

Er det noen gammel norsk arbeiderfilm du har et spesielt forhold til?
– Jeg har sett ulike filmer, uten at jeg vil sette de opp mot hverandre. Likevel vil jeg av
historiske grunner trekke fram en kjent produksjon: Olav Dalgards «Gryr i Norden» som
han regisserte til LOs 40 årsjubileum.

Er det noen film av nyere dato du vil karakterisere som en god arbeiderfilm?
– Den dansk-svenske filmen Pelle Erobreren fra 1987 kan karakteriseres som arbeiderfilm.
Filmen handler om Pelle og Lassefar som kommer til Bornholm fra Skåne som dagleiere.

Er det et tema fra arbeidslivet (historisk eller dagsaktuelt) som du gjerne skulle sett filmatisert?
– Kampen for å få endene til å møtes for de som jobber ufrivillig deltid hadde vært et
viktig og interessant dagsaktuelt tema. Det finnes mange sterke historier rundt om i landet
om mennesker, spesielt kvinner, som sliter for å få nok vakter til å betale husleie og ikke
minst gi sine barn de samme goder som sine venner.

Tekst: Morten Stenseng Gulbrandsen

This entry was posted in arbeiderfilm. Bookmark the permalink.

Comments are closed.