Finland: Klassisk arbeiderfilm fra 1918 kom til rette

Publisert 11. februar 2009:

For bare noen få år siden kom en finsk kortfilm til rette. Filmen var laget av et russisk
filmteam i 1918. – Opptakene ble gjort for over nitti år siden i Helsinki, Vilppula og her
i Tampere, forteller seniorrådgiver Kimmo Kestinen ved det finske arbeidermuseet til
Arbeiderfilm.no. Filmen representerer et viktig minnesmerke for den finske
arbeiderbevegelsen.

– Filmen ble laget under den korte regjeringsperioden til Folkekommisariatet. Vi har en
VHS-kopi av denne filmen, men jeg tror det finnes en bedre utgave i Det nasjonale
filmarkivet, sier Kestinen.

Seniorrådgiveren forteller også at museet bruker filmmateriale i sine utstillinger.
– Dessverre har vi ingen stor katalog, men Petri Tanskanen i det finske arbeiderarkivet kan sikkert ta dette videre med det dere, anbefaler Kestinen.

Han forteller om et antall kortfilmer som er produsert av arbeiderbevegelsen fra 30-tallet
og fremover.
– Hvis jeg skulle anbefale noe her måtte det være ”Helsinki punaiseksi” (Arbeiderklassen i
Helsinki) fra 1934, ”Vastusten kautta voittoon” (en spillefilm om effektene av
arbeidsløshet) fra 1935, ”Kenpä siitä oksan otti” (den progressive kooperasjonsbevegelsens
50-årsjubileum i Tampere 1950, og ”Yleislakko 1956” (generalstreiken i 1956), da Finland
stoppet helt opp, sier Kimmo Kestinen avslutningsvis til Arbeiderfilm.no

Tekst: Morten Stenseng Gulbrandsen

This entry was posted in arbeiderfilm. Bookmark the permalink.

Comments are closed.