Filmomtale: «Norge for folket»» – agitasjon ved kaffebordet

Første gang publisert 5. april 2009:

Foran Stortingsvalget i 1936 hadde Arbeiderpartiet sin største filmsatsning. Olav
Dalgard hadde laget filmen ”Vi bygger landet” som valgfilmen for byene. Helge Lunde
fikk oppdraget å lage en film for valgagitasjonen på landsbygda, og ”Norge for folket”
ble resultatet.

Filmen starter med en noe sær scene der den gamle fiskeren (og bestefaren), spilt av
arbeiderfilmens allestedsnærværende Tryggve Larssen, kommer ruslende med en fisk som han forer grisen med. Sønnen og sønnesønnene ber han la være, det kan komme til å
smake fisk av flesket, mener de. Bestefaren mener det uansett må være bedre enn intet
flesk i det hele tatt. Dette er nok et forsøk på å beskrive karrige tider, men filmen bruker i
det hele tatt svært liten tid på å skildre miljøet det skal fortelle om.

Filmen agiterer i hovedsak gjennom dialogen rundt kaffebordet mellom bestefaren og
sønnesønnen Ola, som er innbitt sosialist. Vi forstår at bestefaren sympatiserer med
Venstre, og han mener Arbeiderpartiet ”tjuvbeiter” på Venstres gamle kampsaker. Som
alderstrygden. På spørsmål fra Ola hvorfor Venstre aldri har gjort noe med dette, kontrer
bestefaren med at ”Venstre aldri forhastar seg”.

Kirke og målsak ligger grunnet i bestefarens synspunkter uten at dette males med noen
bred pensel. Dette er en agitasjonsfilm for Arbeiderpartiet der Ola programfester partiets
politikk som eksempel på realiseringen av sin egen livsdrøm – han vil slutte som fisker og
reise sitt eget bruk – mens bestefaren kommer med sine mange innvendinger. Først da et
annet barnebarn (Erik) kommer på besøk fra byen med nye innfallsvinkler til det positive
ved Arbeiderpartiets politikk, blir bestefaren for alvor lutter øre.

Filmen varer i 58 minutter, og VHS-utgaven vi så gjennom var en meget slitt utgave med
urolige bilder, men med god lydkvalitet. I tillegg til Tryggve Larsen har skuespillere som
Finn Bernhoft, Harald Heide Steen, Signe Heide Steen og Henny Skjønberg roller i filmen.
Arbeiderpartiet vant valget i 1936, og fikk en fremgang på 118 000 stemmer.

Kommentarer hentet fra filmen:

”Eg trur krisa går over av seg sjøl berre en tek tida til hjelp.”
(Bestefaren har liten tro på Arbeiderpartiets politikk.)

”Det er mange boklærde folk som har skeia ut.”
(Bestefaren fortviler over at både leger og prester stemmer Arbeiderpartiet.)

”Det viser berre at folk har vorte galne.”
(Bestefaren fortsetter å undre seg over fornuften til Arbeiderpartisympatisørene)

”Målet er å få heile folket i arbeid.”
(Ola til bestefaren.)

”Det er lett å bygge luftslott når en er ung og dum.”
(Bestefaren til Ola og broren Kåre.)

”Ethvert fornuftig menneske må da stemme Arbeiderpartiet.”
(Sønnesønn og bygutt Erik har kommet på besøk, og lekser opp for bestefaren.)

”Dette var jommen den venaste songen eg noensinne har høyrt.”
(Bestefaren lytter til ”Norge for folket” på sveivegrammofon.)

”Arbeiderpartiet er det eneste partiet for oss som fiske, og for heile folket.”
(Bestefaren har tatt veien til Arbeiderpartiet da han tar avskjed med barnebarnet Erik.)

Tekst: Morten Stenseng Gulbrandsen

This entry was posted in arbeiderfilm. Bookmark the permalink.

Comments are closed.