Filmomtale: «I takt med tiden»

Første gang publisert 31. mars 2009:

I morgen er det 110 år siden LO ble stiftet som Arbeidernes Faglige Landsorganisasjon.
For seksti år siden ble filmen ”I takt med tiden” utgitt i anledning 50-årsjubileet. –
Dette er historien om arbeidsfolks kamp mot urett og undertrykkelse gjennom de første
femti år av fagbevegelsens historie i Norge – mesterlig fortalt i en filmkavalkade satt
sammen av gamle og nye opptak, heter det i omtalen. Og dette er utvilsomt en god
historietime.

Den knappe timen rommer et halvt sekel med grunnleggende viktig arbeiderhistorie, som
i perioder spoler enda lengre tilbake. Dette er i det hele tatt meget god pedagogikk. I
tillegg til skolerte og gode presentasjonsstemmer, rommer filmen en rekke klipp fra
dramatiseringer som skaper et enda mer levende univers rundt den sterke historien. Dette
er Norge 1899 – 1949, og historien fortelles til generasjonene som vokste opp etter krigen
og som skulle bygge opp den velferdsstaten vi kjenner i dag.

Grunnleggerne av Arbeidernes Faglige Landsorganisasjon i 1899 var både blitt gamle og
noen gått bort da denne filmen ble laget. De presenteres kortfattet med bilder. ”I takt med
tiden” velger i minst mulig grad å fokusere på enkeltmenneskene som sto bak
opprettelsen av den mest slagkraftige aktøren i norsk organisasjonshistorie og arbeidsliv.
Det er kollektivets kraft som står i sentrum.

”I takt med tiden” innehar ikke dødpunkter. For å forklare opptakten til
stiftelseskongressen 1. april 1899 gir denne spennende filmkavalkaden et tilbakeblikk på
Thranitterbevegelsen, opprettelsen av Den Typografiske Forening, Christian Holtermann
Knudsens arbeid med ”Vort Arbeide” og ”Social-Demokraten”, samt Carl Jeppesen og
hele det internasjonale arbeidet som foranledet stiftelsen i århundrets siste år.

Filmen presenterer kampene og konfliktene på løpende bånd, i tillegg til de små tilløpene
til samarbeid, som når det diskuteres en meglingsinstitusjon med arbeidsgiverne samtidig
som Venstreregjeringen presses av titusener av underskrifter mot lovfesting av tvungen
voldgift (en lov partiet for øvrig senere presser gjennom sammen med ”Høire”).

Filmen fortsetter sin kronologiske gjennomgang av kamper og konflikter utover 20- og 30-
tallet, før sin avslutning om fagbevegelsen under krigen. Dette er en sterk historie som
hadde fortjent større oppmerksomhet enn de få minuttene som er avsatt i denne filmen.
Men minuttene vi får er både sterke og dramatiske. Spesielt gjelder dette beskrivelsen av
de mange skrivende krefter i Fri Fagbevegelse der flere måtte bøte med livet.

Fagbevegelsens arbeid fra både Stockholm (Evensen) og London (Nordahl) formidles med
en medrivende forventning om fordrivelsen av de illegale utvalg ved krigens slutt. Siden
dette er en film utgitt kun fire år etter krigen må det ha vært en prøvelse for filmskaperne
å skape både den nødvendige nærhet og avstand, og i tillegge måtte plassere
krigshistorien innenfor rammen av et femtiårsjubileum. Filmen evner uansett å skape
større interesse og nysgjerrighet for fagbevegelsens historie under den andre verdenskrig.

I morgen – 1. april 2009 – er det 110 år siden LO ble stiftet. I år er det seksti år siden ”I takt med tiden” hadde premiere. Denne jubileumsfilmen er verdt et gjensyn.

”I takt med tiden”
Regi: Toralf Sandø
Manus: Per Sogstad
Kommentarene leses av Lille Graah og Sigurd Evensmo

Tekst: Morten Stenseng Gulbrandsen

This entry was posted in arbeiderfilm. Bookmark the permalink.

Comments are closed.