Filmer til hjemlån

Publisert 8. januar 2009:

Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek har en liten samling arbeiderfilm og historiske
valgfilmer på video (VHS) og DVD til hjemlån og skolebruk.

Blant disse finner du Olav Dalgards filmer fra 30-tallet (VHS), hvorav flere har fått en
sikker plass i norsk og europeisk filmhistorie.
– En av de mest kjente filmene «Gryr i Norden», ble laget for LO til 40-års jubileet i 1939.
Dette er en film om streiken til fyrstikkarbeiderskene i 1889. Skogsarbeiderfilmen (VHS)
«Det drønner gjennom dalen» ble laget i 1937 for Norsk skog- og landarbeiderforbund.
Forbundet kunne dette året se tilbake på 10-års virksomhet, og samtidig minnes
Julussakonflikten i 1927. Filmen «Vi bygger landet» (VHS) var Arbeiderpartiets film til
stortingsvalget i 1936, skriver Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek på sin nettside.

This entry was posted in arbeiderfilm. Bookmark the permalink.

Comments are closed.