«Falkenes» tyske arbeiderfilmer

Publisert 27. februar 2009:

Stefan Moitra har forsket på vest-tyske arbeiderfilmer fra 50- og 60-tallet. For tiden
arbeider han med et doktorgradsprosjekt ved University College i London på forholdet
mellom kino og arbeiderklassekulturen i Storbritannia og Vest-Tyskland i
etterkrigstiden. – Den største produsenten av filmer var hovedorganisasjonen Deutscher
Gewerkschaftsbund (DGB) og de største forbundene i industrien, nemlig IG Bergbau
(gruvearbeidere) og IG Metall (metallarbeiderne).

I følge Moitra er det gjort lite forskning på arbeiderfilm i Tyskland, og det fins heller ingen
klar definisjon på begrepet. Mens kildene fra 50-tallet bruker begrepet ”Arbeiterfilm” for
beskrivelse av alle typer filmer produsert av arbeiderbevegelsen, men begrepet forsvant
utover 60- og 70-tallet.
– Det meste som ble produsert av den tyske arbeiderbevegelsen var non-fiction,
dokumentar, reklame- og kampanjefilmer. Den største produsenten av filmer var
hovedorganisasjonen Deutscher Gewerkschaftsbund (DGB) og de største forbundene i
industrien, nemlig IG Bergbau (gruvearbeidere) og IG Metall (metallarbeiderne), forteller
Moitra til Arbeiderfilm.no

Han forteller at Det sosialdemokratiske partiet i Vest-Tyskland ikke gjorde noen forsøk på
filmproduksjon etter krigen, selv om enkelte andre organisasjoner i samme bevegelse,
eksempelvis den tyske sosialdemokratiske ungdomsorganisasjonen ”Die Falken” og
velferdskooperasjonen ”Arbeiterwohlfahrt” lagde noen filmer for egen hånd.
– Noen av disse har karakter av rene kampanje- og propagandafilmer, mens andre er mer å regne som filmer for internvisning, forklarer Moitra.

I forhold til arkivering av tysk arbeiderfilm er han mest kjent med «Archiv für soziale
Bewegungen» (AfsB) ved universitetet i Bochum, som sitter på arkivet til
gruvearbeiderforbundet IG Bergbau und Energie.
– Bochum har de fleste arbeiderfilmene som ble distribuert og vist av IG Bergbau på 50- og 60-tallet. Dette inkluderer også titler fra både DGB og IG Metall. De fleste av disse filmene er i 16 millimetersformat, men hvorvidt disse har kvalitet for visning i dag er usikkert. Dette vil være en vurdering fra film til film, sier Moitra.

Filmene som ble distribuert av gruvearbeiderunionen IG Bergbau er for øvrig katalogisert
i Moitras egen oversikt ”’Wo bleibt der Arbeiterfilm?’ Die Auseinandersetzung der IG
Bergbau und Energie mit dem Medium Film in den 1950er und 1960er Jahren“.
Arbeiderfilm.no har bestilt en kopi av denne oversikten. Moitra har også skrevet om
vesttyske fagforeningsfilmer i artikkelen „Die Wirklichkeit ist da, aber sie wird
manipuliert“.

Moitra arbeider for tiden med en doktorgradsavhandling ved University College i London
på forholdet mellom kino og arbeiderklassekulturen i Storbritannia og Vest-Tyskland i
etterkrigstiden.

Tekst: Morten Stenseng Gulbrandsen

This entry was posted in arbeiderfilm. Bookmark the permalink.

Comments are closed.