- Arbeiderfilmene må digitaliseres

Publisert 12. januar 2009:

Arbeiderfilmer skal hentes fram fra glemselen, og noen av dem skal presenteres under egen filmfestival i Fredrikstad neste år.
(tekst fra frifagbevegelse.no)

Initiativet er tatt av Morten Stenseng Gulbrandsen, som til daglig arbeider i LO-forbundet
NISO, Norske Idrettsutøveres Sentralorganisasjon.
– Den viktigste oppgaven er å redde gammel film. Hva som kan defineres som
arbeiderfilm, er ikke endelig fastlagt, men i tillegg til spille- og agitasjonsfilmer, vil det
være snakk om levende bilder fra arrangement i arbeiderbevegelsens regi. Det viktigste er
at filmene blir registrert og digitalisert, forteller Morten Stenseng Gulbrandsen.

Dokumentere arbeidsfolks hverdag og fest
– Hvor langt kan strikken tøyes? Begrepet kan inkludere alt fra tradisjonelle 1. maiarrangement til filmen om An-Magritt og snutter fra arbeidsplassen, også tatt med
kameraet på den moderne mobiltelefon?
– Lista kan gjøres lang. En god del er allerede registrert i Arbeiderbevegelsens Arkiv og
Bibliotek og Nasjonalarkivet, ikke minst de mange spille- og agitasjonsfilmene fra 30-tallet.
Vi tenker også på kulturarbeiderdagene, som AOF og LO-forbundene gjennomførte på 70-
og 80-tallet og som bør komme inn under begrepet arbeiderfilm, fordi dagene viste
arbeidsfolks hverdag. Vi er nå opptatt av å komme i kontakt med organisasjoner og
enkeltpersoner som sitter på film av interesse for oss.

Filmene skal digitaliseres
– Hvem står bak prosjektet?
– Det er en gruppe ildsjeler fra AOF og LO lokalt i Østfold, med god støtte av Finn Erik
Thoresen og Arbeiderbevegelsens Arkiv og Bibliotek. Ideen fikk jeg under visningen av
filmen om Plankestafetten, et arrangement under Bygningsarbeiderdagene i 2004. Dette
var en 16 mm-film, som nå bør digitaliseres og gjøres mer tilgjengelig. Det er nettopp
digitaliseringen av de mange filmene som vil koste. Hvem som skal betale for dette, er
ikke avklart.

I tillegg til litteraturen
– Hva skal filmene brukes til?
– Det kan blant annet supplere skriftlig materiale om arbeiderbevegelsens historie. Vi har
vært flinke til å skildre LOs og forbundenes utvikling i bøker, men få har vært opptatt av å
samle inn levende bilder og gjøre disse mer tilgjengelige gjennom digitalisering, svarer
Morten Stenseng Gulbrandsen.

Det tas sikte på å avvikle en arbeiderfilmfestival i Fredrikstad i dagene 30. april-2. mai
neste år. Toronto i Canada skal arrangere en tilsvarende festival i innværende år.

This entry was posted in arbeiderfilm. Bookmark the permalink.

Comments are closed.