Arbeiderfilm før fascismen

Publisert 12. mars 2009:

– I de tidlige 1920-årene kom arbeiderbevegelsen med en reaksjon mot den borgerlige
kinoen i landet, og kunne presentere sin egen filmproduksjon. Proletarfilmene hadde
som formål å opplyse arbeiderklassen. Filmene dokumenterte klassekamp, og viste
frem arbeiderklassens feiringer og markeringer av historiske begivenheter, forklarer
Christian Dewald, som jobber for det østerrikske filmarkivet.

Dewald sier til Arbeiderfilm.no at filmskapere og produksjonsselskaper i hovedsak ble
engasjert av de sosialistiske og kommunistiske partiene.
– Dette var i periodene under den første republikken. Mellom 1934 og 1938 ble alle
østerrikske partier forbudt av austrofascistene før Østerrike ble innlemmet i Det tredje
riket i 1938. Dessverre finnes det ikke en filmografi over arbeiderfilmene som ble
produsert mellom 1918 og 1934, og mange av titlene er dessverre tapt, forklarer Dewald,
som har publisert en rekke bøker om østerriksk filmhistorie, og regnes blant landets
fremste eksperter på arbeiderfilm.

På slutten av sitt forskningsprosjekt fikk han samlet sammen filmkopier fra både offentlige
og private samlinger, og også hentet hjem filmer som var i utlandet.
– Vi fikk redigert en DVD-boks med 35 titler som omfatter en collage av østerriksk
arbeiderfilmproduksjon. I tillegg til noe sjeldent sovjetisk filmmateriale som viste
østerriksk arbeiderbevegelse sett fra en annen ideologisk synsvinkel, forklarer Dewald.

Tekst: Morten Stenseng Gulbrandsen

This entry was posted in arbeiderfilm. Bookmark the permalink.

Comments are closed.